Daily Archives: September 22, 2021

Sah Atau Tidak Berimamkan Per0k0k, Ikuti Penjelasan Dr Zulkifli Al-Bakri…

Perbuatan mer0kok sememangnya diketahui terkenal dengan kesan yang memu.d4ratkan kepada k3sihatan. Merok0k selalunya dikaitkan dengan masalah kesihatan seperti ker0sakan paru-paru, mas4lah berkaitan kesub0ran, str0k, kans3r dan sebagainya. Bahkan, mengikut pandangan Islam, hukum mer0kok adalah haram kerana membahayakan kesihatan selain memberi mud4rat kepada orang lain serta memb4zir. Kita maklum mer0kok h4ram …

Read More »