Daily Archives: September 28, 2021

(Video) Subhanallah, J4sad Saidina Hamzah (RA) Masih Berd4rah Dan Harum. Bahkan Tangannya Masih Menekup Luk4nya Akibat Terkena Tomb4k, Yang Masih Keluar Dar4h. Walaupun Sudah Lebih 1400 Tahun.

Sebuah “Kesaksian” Dr Thariq As-Suwaidan dalam kasetnya yang amat berharga “Qisshatun Nihayah” yang dinukil secara langsung dari Syaikh Mahmud Ash-Shawaf menyebutkan peristiwa besar yang dialami oleh sebahagian ulama dalam pengu b0ran semula sebahagian sahabat yang gug0r sy4hid di p3rang Uhud…. Bagaimana mereka menyaksikan para sahabat setelah 1400 tahun berlalu, bagaimana …

Read More »